Kompleksowa realizacja z nadzorem autorskim + zarządzanie inwestycją
-IDDESIGN-

OD PROJEKTU PO REALIZACJĘ

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji począwszy  od projektu po końcową realizację  , gdzie na gotowo przekazujemy Naszym Klientom gotowe do zamieszkania wnetrze z pełnym jego wyposażeniem .

Staramy się komfortowo przeprowadzić Klienta przez cały etap realizacji projektu zapewniając kompleksową ofertę wykonawczą oraz dostawę materiałów wykonczeniowych w systemie „pod klucz“alizujemy dostawy materiałów i

 

Współpracujęmy z najlepszymi podwykonawcami, co daje możliwość kompleksowej realizacji nawet najtrudniejszej inwestycji. Razem możemy stworzyć coś wyjątkowego i unikalnego

 

 

W ramach kompleksowej realizacji projektu pod klucz zapewniamy

 

 – Nadzory autorskie
Dozorowanie budowy, mają na celu kontrolę zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie. Do kompetencji nadzoru autorskiego należy ponadto dokonywanie zmian w projekcie (w zakresie niesprzecznym z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę) oraz akceptowanie zakończonych robót pod kątem jakości.

 

Nadzory inwestorskie
Organizacja pozwoleń na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

Kosztorysowanie inwestycji
W ramach opracowania kosztorysu  przygotowuje listę zastosowanych materiałów, części wyposażenia i infrastruktury, innych elementów stałych i ruchomych wraz z nazwami producentów i wskazaniem miejsc możliwego zakupu wyżej wymienionych elementów, oraz aktualnymi cenami, na dzień sporządzenia kosztorysu. W ramach kosztorysów wyceniane są także prace budowlane.

 

Harmonogramy prac
Przygotowywanie harmonogramów prac związanych z prowadzeniem inwestycji uwzględniających czas wykonania projektów koncepcyjnych, technicznych, kosztorysów, nadzorów autorskich i inwestorskich, oddania lokalizacji do użytkowania.

 

Prace wykończeniowe
Organizacja prac budowlanych na każdym etapie inwestycji , kontakty z Wykonawcami  na każdym etapie prac

 

Sprzedaż wyposażenia
Sprzedaż kompletnego wyposażenia wnętrza , tworzenie kolekcji autorskich wraz z ich produkcją i dostawą

 

Zapraszamy do współpracy

-Master of Interior Design-

-530980180-

zawadzinska.izabela@gmail.com