Header

Jak tworzymy unikalne wnętrza?

Pierwszy krok to projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny zawiera propozycje funkcjonalno – przestrzennego zagospodarowania przestrzeni mieszkalnej z uwzględnieniem rozwiązań technicznych niezbędnych do ich realizacji. Celem projektu koncepcyjnego jest określenie kształtu i charakteru inwestycji.
Rysunki projektowe i wizualizacje mają przybliżyć klimat i styl mieszkania i określić kierunek dalszego projektowania. Opracowanie projektu na etapie koncepcyjnym jest podstawą do opracowania technicznego. Projekt koncepcyjny może zawierać również zestawienie elementów wyposażenia postaci specyfikacji, a także dodatkową informację dotyczącą producenta i dostawcy.

Jak już usłyszymy….TO JEST TO! TAK CHCĘ MIESZKAĆ, zaczynamy tworzyć projekt techniczny.

Projekt techniczny ma na celu określenie szczegółowych rozwiązań technicznych, specyfikację urządzeń, wytyczne wykończeniowe, określenie materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia, określenie kolorystyki. Projekt techniczny jest podstawą do zlecenia podwykonawcom szczegółowych projektów branżowych
i wykonawczych. Projekt techniczny skoordynowany ze szczegółowymi projektami branżowymi i wykonawczymi stanowi podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych.

Opracowanie Projektu technicznego zawiera:

 • Projekt budowlany zawierający układ ścian i otworów oraz układ sufitów podwieszonych, rzuty, przekroje.
 • Ogólny rysunek (rzut pomieszczeń) z prezentacją projektowanego układu
 • Ogólny rysunek (rzut pomieszczeń) z naniesionymi wyburzeniami układu istniejącego
 • Rysunek budowlany, wykonawczy dotyczący nowego układu mieszkania
 • Sufity podwieszone ( rzuty, przekroje, detal), zawierający wytyczne materiałowe, wymiary i układ
 • Posadzki ceramiczne, drewniane, kamienne, inne ( rzuty pomieszczeń), specyfikacje, detale
 • Okładziny ścienne, sufitowe
 • Pozostałe elementy budowlane
 • Wytyczne do projektu elektrycznego i oświetlenia zawierające rozmieszczenie gniazd, punktów świetlnych, włączników i podłączenia wszystkich planowanych urządzeń.
 • Rozmieszczenie punktów świetlnych w sufitach podwieszonych i ścianach
 • Rozmieszczenie sterowania do punktów świetlnych wszystkich źródeł światła użytego w projekcie
 • Rozmieszczenie i rozkład punktów elektrycznych, podejść kabli zasilających i ich wyprowadzeń opisy
 • Wytyczne do projektu instalacji wodno kanalizacyjnej zawierające rozmieszczenie punktów, podejść wodnych, odpływów, podłączeń wszystkich planowanych urządzeń.
 • Rzut pomieszczeń, zawierający dokładne wymiary z opisami
 • Projekt elementów zabudów stolarskich, z uwzględnieniem wszystkich pozostałych elementów wnętrza
 • Rzut orientacyjny z opisami i specyfikacjami
 • Projekt wykonawczy zabudów stolarskich i innych elementów wykończeniowych, projektowanych indywidualnie.
 • Elementy zabudów stolarskich, stałych
 • Elementy okładzin ściennych stolarskich stałych
 • Pozostałe elementy stolarskie meble na zamówienie ( rozmieszczenie mebli w układzie projektowany)
 • Rysunki mebli, wraz detalami, specyfikacjami materiałowymi i opisami

A potem już tylko czekamy na piękny efekt końcowy.