Projektowanie wnętrz
-IDDESIGN-

JAK TWORZYMY UNIKALNE WNĘTRZA

Pierwszy krok to projekt koncepcyjny
Projekt koncepcyjny zawiera propozycje funkcjonalno – przestrzennego zagospodarowania przestrzeni mieszkalnej
z uwzględnieniem rozwiązań technicznych niezbędnych do ich realizacji. Celem projektu koncepcyjnego jest określenie kształtu i charakteru inwestycji.

 

Rysunki projektowe i wizualizacje mają przybliżyć klimat i styl mieszkania i określić kierunek dalszego projektowania. Opracowanie projektu na etapie koncepcyjnym jest podstawą do opracowania technicznego.

Projekt koncepcyjny może zawierać również zestawienie elementów wyposażenia postaci specyfikacji, a także dodatkową informację dotyczącą producenta i dostawcy.

JAK JUŻ USŁYSZYMY ….TO JEST TO……!!!!!!TAK CHCĘ MIESZKAĆ , ZACZYNAMY TWORZYĆ PROJEKT TECHNICZNY
Projekt techniczny ma na celu określenie szczegółowych rozwiązań technicznych, specyfikację urządzeń, wytyczne wykończeniowe, określenie materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia, określenie kolorystyki.

Projekt techniczny jest podstawą do zlecenia podwykonawcom szczegółowych projektów branżowych
i wykonawczych. Projekt techniczny skoordynowany ze szczegółowymi projektami branżowymi i wykonawczymi stanowi podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych.

 

Opracowanie Projektu technicznego zawiera:

Projekt budowlany zawierający układ ścian i otworów oraz układ sufitów podwieszonych, rzuty, przekroje.

Ogólny rysunek (rzut pomieszczeń) z prezentacją projektowanego układu
Ogólny rysunek (rzut pomieszczeń) z naniesionymi wyburzeniami układu istniejącego
Rysunek budowlany, wykonawczy dotyczący nowego układu mieszkania
Sufity podwieszone ( rzuty, przekroje, detal), zawierający wytyczne materiałowe, wymiary i układ
Posadzki ceramiczne, drewniane, kamienne, inne ( rzuty pomieszczeń), specyfikacje, detale
Okładziny ścienne, sufitowe
Pozostałe elementy budowlane

Wytyczne do projektu elektrycznego i oświetlenia zawierające rozmieszczenie gniazd, punktów świetlnych, włączników i podłączenia wszystkich planowanych urządzeń.

Rozmieszczenie punktów świetlnych w sufitach podwieszonych i ścianach
Rozmieszczenie sterowania do punktów świetlnych wszystkich źródeł światła użytego w projekcie
Rozmieszczenie i rozkład punktów elektrycznych, podejść kabli zasilających i ich wyprowadzeń opisy

Wytyczne do projektu instalacji wodno kanalizacyjnej zawierające rozmieszczenie punktów, podejść wodnych, odpływów, podłączeń wszystkich planowanych urządzeń.

Rzut pomieszczeń, zawierający dokładne wymiary z opisami.
Projekt elementów zabudów stolarskich, z uwzględnieniem wszystkich pozostałych elementów wnętrza.
Rzut orientacyjny z opisami i specyfikacjami

Projekt wykonawczy zabudów stolarskich i innych elementów wykończeniowych, projektowanych indywidualnie.

Elementy zabudów stolarskich, stałych
Elementy okładzin ściennych stolarskich stałych
Pozostałe elementy stolarskie meble na zamówienie ( rozmieszczenie mebli w układzie projektowany)
Rysunki mebli, wraz detalami, specyfikacjami materiałowymi i opisami

A POTEM JUŻ TYLKO CZEKAMY NA PIĘKNY EFEKT KONCOWY

 

Zapraszamy do tworzenia wyjątkowych wnętrz i przestrzeni

-Master of Interior Design-

-530980180-

zawadzinska.izabela@gmail.com