[ Projektowanie wnętrz ]

Jak tworzymy unikalne wnętrza?

Projekt koncepcyjny zawiera propozycje funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni mieszkalnej, z uwzględnieniem rozwiązań technicznych, niezbędnych do ich realizacji. Celem projektu koncepcyjnego jest określenie wstępnego kształtu i charakteru inwestycji.

Wizualizacje i rysunki projektowe mają za zadanie wyrazić klimat i styl mieszkania, a także określić kierunek dalszego projektowania. Projekt koncepcyjny może zawierać także zestawienie elementów wyposażenia wnętrz w postaci różnorodnych specyfikacji, jak również dodatkowe informacje, dotyczące producenta oraz dostawcy. Opracowanie projektu na etapie koncepcyjnym jest podstawą do rozpoczęcia projektowania technicznego.

Gdy słyszymy ,,To jest to, tak chcę mieszkać!” – zaczynamy prace nad projektem technicznym

Projekt techniczny ma na celu określenie szczegółowych rozwiązań technicznych, specyfikacji urządzeń, wytycznych wykończeniowych, elementów wyposażenia, a także dobranie kolorystyki. Etap ten jest podstawą do zlecenia podwykonawcom prac nad szczegółowymi projektami branżowymi i wykonawczymi, co w efekcie prowadzi do możliwości rozpoczęcia prac budowlanych. 

Opracowanie projektu technicznego zawiera:

 • Projekt budowlany, zawierający układ ścian i otworów oraz sufitów podwieszanych, a także rzuty i przekroje
 • Ogólny rysunek (rzut pomieszczeń) z prezentacją projektowanego układu
 • Rzut pomieszczeń, prezentujący projektowany układ
 • Ogólny rysunek (rzut pomieszczeń) z naniesionymi wyburzeniami układu istniejącego
 • Rzut pomieszczeń z naniesionymi szkicami wyburzeń istniejącego układu
 • Rysunek budowlano – wykonawczy, przedstawiający nowy układ mieszkania
 • Projekt sufitów podwieszanych (rzuty, przekroje, detale), zawierający wytyczne materiałowe, układ i poszczególne wymiary
 • Propozycje rodzaju posadzek (ceramiczne, drewniane, kamienne, itd.), wraz z wszystkimi niezbędnymi detalami i specyfikacje
 • Propozycje okładzin ściennych oraz sufitowych
 • Wytyczne niezbędne do stworzenia projektu elektrycznego i oświetleniowego, zawierające rozmieszczenie gniazd, punktów świetlnych, włączników i podłączeń wszystkich planowanych urządzeń
 • Rozmieszczenie punktów świetlnych w sufitach podwieszanych i na ścianach
 • Rozmieszczenie sterowania do punktów świetlnych wszystkich źródeł światła przedstawionych w projekcie
 • Opis rozmieszczenia i rozkład punktów elektrycznych oraz podejść i wyprowadzeń wszystkich kabli zasilających
 • Wytyczne do projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej, zawierające informacje dotyczące rozmieszczeń punktów, podejść i odpływów wodnych, a także podłączeń wszystkich planowanych urządzeń
 • Rzut pomieszczeń, zawierający szczegółowe wymiar, wraz z opisami
 • Projekt elementów zabudowy stolarskiej, z uwzględnieniem wszystkich pozostałych elementów wyposażenia wnętrza
 • Rzut orientacyjny wraz z opisami oraz specyfikacjami
 • Projekt wykonawczy zabudowy stolarskiej i pozostałych elementów wykończeniowych, projektowanych indywidualnie
 • Projekt wykonawczy
 • Elementy stałej zabudowy stolarskiej
 • Elementy stałych, stolarskich okładzin ściennych
 • Pozostałe elementy stolarskiej, w tym także meble na zamówienie (rozmieszczenie mebli w układzie projektowym)
 • Rysunki mebli, wraz z opisem specyfikacji materiałowej

Teraz pozostaje nam już tylko czekać na piękny efekt końcowy