[ nadzór autorski ]

Od projektu, po realizację

Oferujemy kompleksowe prowadzenie inwestycji, począwszy od przygotowania projektu, po końcową realizację, gdzie Klient otrzymuje gotowe do zamieszkania wnętrze, z pełnym wyposażeniem. Dokładamy wszelkich starań, by Nasz Klient został komfortowo przeprowadzony przez cały etap realizacji projektu, zapewniając kompleksową ofertę wykonawczą oraz dostawę materiałów wykończeniowych w systemie „pod klucz”. Współpracujemy z zaufanymi i doświadczonymi podwykonawcami, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć się realizacji nawet najbardziej skomplikowanej i wymagającej inwestycji. Razem możemy stworzyć coś wyjątkowego i unikalnego.

W ramach kompleksowej realizacji projektu „pod klucz” zapewniamy:

Nadzór autorski, polegający na dozorowaniu budowy i w razie konieczności udzielaniu wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w przypadku wszelkich problemów związanych z wykonaniem zaplanowanych prac, mający na celu pełną kontrolę zgodności realizacji z założeniami projektowymi.

 

Do kompetencji nadzoru autorskiego należy ponadto dokonywanie niezbędnych zmian w projekcie (w zakresie niesprzecznym z założeniami budowlanymi i pozwoleniem na budowę) oraz akceptowanie zakończonych prac pod kątem zgodności założonej jakości.

Organizacja pozwoleń na budowę, zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami, a także z zasadami wiedzy technicznej. Weryfikacja i odbiór robót budowlanych, zatwierdzanie zrealizowanych prac, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

W ramach opracowania kosztorysu przygotowujemy listę zastosowanych materiałów, części wyposażenia i infrastruktury, a także innych elementów stałych i ruchomych, wraz z podaniem nazw producentów i wskazaniem miejsc możliwego zakupu danych elementów. Wyceniane są także prace budowlane. Przedstawiamy ceny aktualne na dzień sporządzenia kosztorysu.

Przygotowujemy harmonogramy prac, związanych z prowadzeniem inwestycji, uwzględniających czas wykonania projektów koncepcyjnych, technicznych, kosztorysów, a także nadzorów autorskich i inwestorskich oraz oddania lokalizacji do użytkowania.

Koordynujemy prace budowlane w trakcie prowadzenia inwestycji, jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcami na każdym etapie prac.

Sprzedaż kompletnego wyposażenia wnętrza, tworzenie kolekcji autorskich wraz z ich produkcją i dostawą.